Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Amos Bronson Alcott, Concord Days

Stay is a charming word in a friend's vocabulary.

Life Quotes And Sayings by Amos Bronson Alcott, Concord Days

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét