Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Aristotle

Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.

Life Quotes And Sayings by Aristotle

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét