Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Mario Puzo, The Godfather

Friendship is everything. Friendship is more than talent. It is more than the government. It is almost the equal of family.- Don Corleone

Life Quotes And Sayings by Mario Puzo, The Godfather

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét