Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Stephen Richards

True friendship never questions what it costs you.

Life Quotes And Sayings by Stephen Richards

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét