Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Bahá'u'lláh

Do not be content with showing friendship in words alone, let your heart burn with loving kindness for all who may cross your path.

Life Quotes And Sayings by Bahá'u'lláh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét