Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Snoop Dogg

It ain't no fun if the homies can't have none.

Life Quotes And Sayings by Snoop Dogg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét