Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Bernard Meltzer

A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked.

Life Quotes And Sayings by Bernard Meltzer

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét