Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Johannes Müller

Friede – wie Freundschaft – setzt Achtung voraus.

Life Quotes And Sayings by Johannes Müller

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét