Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Albert Einstein

However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Life Quotes And Sayings by Albert Einstein

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét