Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Linda Grayson

There is nothing better than a friend, unless it is a friend with chocolate.

Life Quotes And Sayings by Linda Grayson

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét