Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

George Herbert

The best mirror is an old friend.

Life Quotes And Sayings by George Herbert

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét