Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Friedrich Nietzsche

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.

Life Quotes And Sayings by Friedrich Nietzsche

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét