Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Euripides

One loyal friend is worth 10 thousand relatives

Life Quotes And Sayings by Euripides

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét