Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Arthur Golden, Memoirs of a Geisha

Friendship is a precious thing, Sayuri. One mustn't throw it away.

Life Quotes And Sayings by Arthur Golden, Memoirs of a Geisha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét