Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Friedrich Nietzsche

A good writer possesses not only his own spirit but also the spirit of his friends.

Life Quotes And Sayings by Friedrich Nietzsche

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét