Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Aristotle

The antidote for fifty enemies is one friend.

Life Quotes And Sayings by Aristotle

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét