Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Victor Hugo, Les Misérables

In love there are no friends everywhere where there is a pretty woman hostility is open.

Life Quotes And Sayings by Victor Hugo, Les Misérables

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét