Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Stephen King, Hearts in Atlantis

Friends don’t spy; true friendship is about privacy, too.

Life Quotes And Sayings by Stephen King, Hearts in Atlantis

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét