Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Louis Sachar, Holes

The bark on the tree was just a little softer.

Life Quotes And Sayings by Louis Sachar, Holes

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét