Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Jane Austen

Which of all my important nothings shall I tell you first?

Life Quotes And Sayings by Jane Austen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét