Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Friedrich Nietzsche

A good author possesses not only his own intellect, but also that of his friends

Life Quotes And Sayings by Friedrich Nietzsche

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét