Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Byron Katie

It's not your job to like me - it's mine

Life Quotes And Sayings by Byron Katie

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét