Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Benjamin Franklin

Tis a great confidence in a friend to tell him your faults; greater to tell him his.

Life Quotes And Sayings by Benjamin Franklin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét