Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

George Gordon Byron

Friendship is love without wings.

Life Quotes And Sayings by George Gordon Byron

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét