Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

محمد المخزنجي, البستان

إن السعادة هي أن أشرب كوب شاي.. مع صديق.. في لحظة رضا.

Life Quotes And Sayings by محمد المخزنجي, البستان

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét