Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

John Leonard

It takes a long time to grow an old friend.

Life Quotes And Sayings by John Leonard

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét