Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Ann Brashares

He was the strangest of strangers in that he was also her oldest friend.

Life Quotes And Sayings by Ann Brashares

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét