Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Thomas Fuller

Be a friend to thyself, and others will be so too.

Life Quotes And Sayings by Thomas Fuller

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét