Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Abraham Kuyper

He is your friend who pushes you nearer to God.

Life Quotes And Sayings by Abraham Kuyper

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét