Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Baltasar Gracián

Friendship multiplies the good of life and divides the evil.

Life Quotes And Sayings by Baltasar Gracián

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét