Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring

Elen síla lúmenn' omentielvo

Life Quotes And Sayings by J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét