Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Samuel Butler

Friendship is like money, easier made than kept.

Life Quotes And Sayings by Samuel Butler

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét