Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Henry Adams, The Education of Henry Adams

Friends are born, not made.

Life Quotes And Sayings by Henry Adams, The Education of Henry Adams

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét