Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Darin Strauss

The cracks in old friendships are measured in awkward pauses.

Life Quotes And Sayings by Darin Strauss

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét